26.09.2018 - CONTRACTAREA UNOR FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE

26 OCTOMBIRE 2018 - CONTRACTAREA UNOR FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE LOT I: 14.360.170 LEI SI LOT II 37.000.000 LEI , ÎN VEDEREA REFINANTARII DATORIEI PUBLICE INTERNE / FINANȚĂRII OBIECTIVELOR DE INTERES LOCAL, CONFORM CERINTELOR DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE.

  • Tip anunț: Anexa 2
  • Tip contract: Servicii
  • Denumirea achizitie: contractarea unor refinantari / finantari rambursabile in vederea sustinerii financiare a obiectivelor de interes local
  • CPV: 66113000-5-Servicii de acordare de credit (Rev.2)

Descrierea contractului:

Contractarea unor finanțări rambursabile interne în valoare de LOT I 14.360.170 si LOT II 37.000.000 LEI, în vederea refinantarii datoriei publice interne / finanțării obtiectivelor de interes local, conform cerințelor din documentația de atribuire.

Valoarea estimata:

  • LOT I: 2.146.658 lei
  • LOT II: 11.159.634 lei

Conditii contract:

Comisioanele si taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanti in formulare conform Anexelor din Cererea de oferta. Valoarea procentuala sau, dupa caz, cuantumul taxelor si comisioanelor inscrise de ofertantul castigator in Anexe vor fi considerate maxime si nu vor putea fi modificate unilateral, pe intreaga perioada de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi inscrise de ofertantul castigator in Anexe, vor constitui clauze ale contractului si nu vor putea fi modificate. Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o alta suma reprezentand taxa, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres in Anexe. Nu se accepta comision de rambursare anticipata sau de neutilizare a creditului. Autoritatea contractanta nu accepta decat ajustarea pretului contractului ca urmare a modificarii dobanzii in functie de indicele ROBOR 6M. Nu se accepta ajustarea unilaterala ulterioara a marjei fixe a institutiei financiare si nici a procentelor/valorilor comisioanelor ofertate.

  • Conditii participare: Conditiile de participare se gasesc pe SITE-ul Primariei Orasului OTOPENI
  • Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut
  • Termen limita primire oferte: 18.10.2018, ora 11:00
  • Termen limita solicitari clarificari: 11.10.2018

Link documente:

Situații Financiare

1. Anexa 1.3 si anexa 1.4

2. Situații financiare la 30.06.2018, 31.12.2017, 31.12.2016, 31.12.2015

3. Bugetul pe anul 2018 / Lista obiective de investitii /
HCL nr 18 din 29 06 2018 privind rectificarea bugetului general centralizat al orasului Otopeni pe anul 2018

4. Registrul datoriei publice locale

5. Evolutia numarului de locuitori 2015, 2016, 2017

Sondaj

Diagnoză socio-economică a orașului Otopeni

Cum apreciați situația actuală a orașului Otopeni
în ceea ce privește următoarele aspecte?Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni