Acordarea de scutiri sau reduceri

Documente necesare pentru acordarea de scutiri sau reduceri de impozite, taxe si alte obligatii de plata, in cazul persoanelor care beneficiaza de aceste drepturi:
 • cerere;
 • documente care confera dreptul de a beneficia de scutire sau reducere la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii de plata catre bugetul local sunt, dupa caz, urmatoarele:
  • adeverinta eliberata de Asociatia Veteranilor de Razboi ;
  • adeverinta eliberata de Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania ;
  • hotarare emisa de Casa Judeteana de Pensii Ilfov ;
  • certificat de inmatriculare si/sau carte de identitate a autoturismului din care sa rezulte adaptarea acestuia ca autovehicul hycomat ;
  • adeverinta de venit pentru chiriasi, pentru fiecare membru al familiei ;
  • fisa de calcul a chiriei lunare, pentru chiriasi ;
  • declaratie notariala din care sa rezulte ca persoana solicitanta nu detine teren agricol si nu obtine alte venituri ;
  • ancheta sociala (realizata de Compartimentul Stare Civila, Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Otopeni) ;
  • cuponul de pensie ;
  • carnet de elev / student ;
  • certificat din care sa rezulte ca persoana solicitanta sa incadreaza in categoria persoanelor cu handicap de gradul I sau II ;
  • certificat din care sa rezulte ca persoanele solicitante intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare ( persoanele care si-au pierdut total / partial capacitatea de munca, marii mutilati, ranitii, urmasii celor care au decedat ca urmare a participarii la luptra pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989) ;
  • certificat medical privind incadrarea in categoria persoanelor fizice nevazatoare ;
  • adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca din care sa rezulte ca a beneficiat / beneficiaza de indemnizatie de somaj etc.
  NOTA:
  Documentele mentionate mai sus, se depun la Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei orasului Otopeni.
  Scutirea sau reducerea la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local se acorda incepind cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea.

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni