Acte necesare pentru instituire tutela

 • cerere tip din partea tutorelui privind protectia miorilor lipsiti de ocrotire parinteasca;
 • copii de pe certificatele de nastere ale copiilor minori;
 • copii de pe certificatele de deces ale parintilor minorilor;
 • copii de pe certificatele de nastere ale tutorilor;
 • copii de pe certificatul de casatorie al tutorilor;
 • adeverinte doveditoare privind situatia scolara a minorilor;
 • adeverinte medicale pentru minori si familia tutorelui;
 • adeverinte de venituri pentru tutori;
 • cazier judiciar pentru tutori(in original);
 • inventarul bunurilor care apartin persoanei care necesita instituirea tutelei;
 • in cazul instituirii tutelei pentru persoane majore puse sub interdictie, mai sunt necesare certificatele medicale doveditoare ale afectiunilor medicale ale acestora si hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie ramasa definitiva.
NOTA:
Documentele se depun la Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Otopeni.
Actele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020



Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni