Atestat de producator

Documente necesare:
  • cerere tip;
  • avizul consultativ eliberat de catre o Structura asociativa profesionala/patronala/sindicala din agricultura dupa caz, constituita conform legii si organizata la nivel local sau judetean;
  • dovada achitarii taxei de 10 lei la serviciul taxe si impozite din cadrul Primariei;
  • copie BI/CI - titular;
  • pentru produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe si/sau legume si/sau sucuri naturale, se depun carnetul de sanatate eliberat de medicul teritorial - copie.
NOTA :
Documentele se depun la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primariei Orasului Otopeni.
Atestatul de producator se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii.

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni