Autorizatii pentru spargere / subtraversare strada

Documente necesare:

  • cerere tip pentru eliberarea autorizatiei de construire- spargere / subtraversare strada;
  • documentatia necesara emiterii autorizatiei, formata din:
  • autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de reparatii si/sau inlocuire retele edilitare subterane si/sau bransamente (copie);
  • certificat de urbanism(copie);
  • fisele tehnice care insotesc certificatul de urbanism;
  • contract de executie a lucrarilor care urmeaza a fi executate incheiat intre beneficiar/investitor si executant (copie);
  • contract de executie a lucrarilor de refacere a strazilor incheiat intre beneficiar/investitor si executant(copie);
  • grafic de executie a lucrarilor care urmeaza a fi realizate;
  • plan de situatie;
  • plan de incadrare in zona.
* Conform Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, executarea lucrarilor de reparatii si/sau inlocuire la retelele edilitare subterane (apa, canal, termoficare, gaze naturale, energie electrica etc.) si/sau bransamente, se realizeaza numai in baza autorizatiei eliberate in acest sens si a autorizatiei de spargere/subtraversare strada eliberate de Primaria orasului Otopeni in perioada 01 martie - 15 octombrie a fiecarui an calendaristic.

NOTA:
Autorizatia de construire pentru lucrarile de prima necesitate in cazuri de avarie, accidente tehnice, calamitati sau alte evenimente cu caracter exceptional, se emite imediat, urmand ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la terminarea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.
Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - partiala sau totala a constructiilor si instalatiilor afarente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Otopeni.
Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.
Documentele se depun la Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Otopeni.
Autorizatia de construire-spargere/subtraversare strada-se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni