Comisiile Consiliului Local

Anexa la HCL nr.23/22.06.2016


Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare, economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ:

1. Constantin Tudorel - preşedinte
2. Clim Constantin - secretar
3. Stan Niculae
4. Farcaş Nicolae
5. Nita Marin


Comisia nr.2 pentru turism, agrement, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

1. Baroiu George Valentin - preşedinte
2. Florea Valentin Bogdan - secretar
3. Osz Viorel Costel
4. Neagu Florin
5. Monda Radu Cosmin


Comisia nr.3 pentru învăţământ, sănătate, cultură, religie, protecţie socială şi sport:

1. Lazaroiu Gabriela - preşedinte
2. Farcaş Nicolae - secretar
3. Cristea Petruţ
4. Nedef Ion
5. Costache Alexandru
6. Clim Constantin
7. Osz Viorel Costel


Comisia nr.4 pentru administrare publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:

1. Cristea Petruţ - preşedinte
2. Constantin Tudorel - secretar
3. Baroiu George Valentin
4. Florea Valentin Bogdan
5. Nedef Ion


Comisia nr.5 pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului:

1. Barbu Ion - preşedinte
2. Clim Constatin - secretar
3. Nita Marin
4. Neagu Florin
5. Osz Viorel Costel
6. Cristea Petruţ
7. Stan Niculae

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni