Comisiile Consiliului Local

Anexa la Hotararea Consiliului Local al Orasului Otopeni nr. 37 din 22.06.2023

Componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Otopeni

* Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare, economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului Otopeni, servicii si comert:

1. Farcas Nicoale (PNL)
2. Baroiu George - Valentin (PNL)
3. Dumitru Tudorel - Florin (PNL)
4. Lazanu Daniela - Gianina (USR-PLUS)
5. Constantin Adrian - Cristian (PRO ROMANIA)

* Comisia nr. 2 pentru amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectura si protectia mediului:

1. Neagu Florin (PNL)
2. Dumitru Tudorel - Florin (PNL)
3. Gheorghe Marian (PNL)
4. Ionescu Razvan - Valentin (PNL)
5. Ghenovici Radu - Daniel (USR-PLUS)

* Comisia nr. 3 pentru invatamant, sanatate, cultura, religie, protectie sociala si sport:

1. Petcu Cornelia (PNL)
2. Chiriac Angela – Ruxandra (PNL)
3. Dorcioman Emanuel - Bogdan (USR-PLUS)
4. Ghenovici Radu - Daniel (USR-PLUS)
5. Bogzoiu Claudiu - Marian (PRO ROMANIA)

* Comisia nr. 4 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor:

1. Ionescu Razvan - Valentin (PNL)
2. Neagu Florin (PNL)
3. Velicu Caliu Marcela-Felicia (PNL)
4. Scurtu Madalina - Elisabeta (USR-PLUS)
5. Constantin Adrian - Cristian (PRO ROMANIA)

* Comisia nr. 5 pentru turism, agrement, conservarea monumentelor istorice:

1. Velicu-Caliu Marcela-Felicia (PNL)
2. Gheorghe Marian (PNL)
3. Farcas Nicolae (PNL)
4. Dorcioman Emanuel - Bogdan (USR-PLUS)
5. Ionescu Valeriu - Andrei (ION)

Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni