Conturi trezorerie si termene de plata

Codurile IBAN aferente conturilor de venituri care se utilizează de către persoane fizice şi juridice.

Notă: codurile IBAN pot fi găsite şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - mfinante.ro portalul anaf.mfinante.ro (Asistenţă contribuabililor).

Tipul creanţei bugetare Conturi IBAN Trezoreria Ilfov Rata/Data scadenţei Observaţii
Impozit pe clădiri de la persoane fizice RO90TREZ4212107020101XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Impozit pe teren de la persoane fizice RO37TREZ4212107020201XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice RO12TREZ4212116020201XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Impozit pe clădiri de la persoane juridice RO40TREZ4212107020102XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Impozit pe teren de la persoane juridice RO84TREZ4212107020202XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice RO59TREZ4212116020202XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor RO48TREZ42121160250XXXXX Plata se face anticipat, la prestarea serviciului
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate: a) contracte de publicitate; b) afisaj panouri publicitare; c) firme instalate la locul exercitarii activităţii. RO48TREZ42121160250XXXXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Pentru pct. a) plata se face lunar, până pe data de 10 a lunii următoare
Taxe judiciare de timbru RO30TREZ42121070203XXXXX Taxa se plateşte anticipat.
Chirie locuinţe RO70TREZ42121A300530XXXX Lunar, conform clauzelor contractuale.
Chirie pentru ocuparea domeniului public: a) garaj; b) teren RO70TREZ42121A300530XXXX Lunar, conform clauzelor contractuale.
Chirie şi/sau redeventa pentru bunuri aflate în proprietatea publică închiriate sau concesionate RO70TREZ42121A300530XXXX Lunar, trimestrial sau la alte termene, conform clauzelor contractuale
Amenzi: a) amenzi circulaţie; b) amenzi H.C.L. Otopeni RO96TREZ42121A350102XXXX Unde prevede legea, contravenienţii pot achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile calendaristice

Notă:

  • Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an de către persoane fizice şi persoane juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, se acordă o bonificaţie de 10%, stabilită prin HCL nr. 66/18.12.2020
  • Pentru neachitarea la termenele scadente a obligaţiilor fiscale către bugetul local se datorează, după aceste termene, majorări de întârziere al căror nivel este de 1% / lună, conform prevederilor legale în vigoare.

Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni