Conturi trezorerie si termene de plata

Codurile IBAN aferente conturilor de venituri care se utilizează de către persoane fizice şi juridice.

Notă: codurile IBAN pot fi găsite şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - mfinante.ro portalul anaf.mfinante.ro (Asistenţă contribuabililor).

Tipul creanţei bugetare Conturi IBAN Trezoreria Ilfov Rata/Data scadenţei Observaţii
Impozit pe clădiri de la persoane fizice RO90TREZ4212107020101XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Impozit pe teren de la persoane fizice RO37TREZ4212107020201XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice RO12TREZ4212116020201XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Impozit pe clădiri de la persoane juridice RO40TREZ4212107020102XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Impozit pe teren de la persoane juridice RO84TREZ4212107020202XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice RO59TREZ4212116020202XXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Rate egale
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor RO48TREZ42121160250XXXXX Plata se face anticipat, la prestarea serviciului
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate: a) contracte de publicitate; b) afisaj panouri publicitare; c) firme instalate la locul exercitarii activităţii. RO48TREZ42121160250XXXXX Rata I: 31.03
Rata II: 30.09
Pentru pct. a) plata se face lunar, până pe data de 10 a lunii următoare
Taxe judiciare de timbru RO30TREZ42121070203XXXXX Taxa se plateşte anticipat.
Taxe de timbru notariale RO30TREZ42121070203XXXXX Taxa se plateşte anticipat.
Chirie locuinţe RO70TREZ42121A300530XXXX Lunar, conform clauzelor contractuale.
Chirie pentru ocuparea domeniului public: a) garaj; b) teren RO70TREZ42121A300530XXXX Lunar, conform clauzelor contractuale.
Chirie şi/sau redeventa pentru bunuri aflate în proprietatea publică închiriate sau concesionate RO70TREZ42121A300530XXXX Lunar, trimestrial sau la alte termene, conform clauzelor contractuale
Amenzi: a) amenzi circulaţie; b) amenzi H.C.L. Otopeni RO96TREZ42121A3501021XXX Unde prevede legea, contravenienţii pot achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile.
Donaţii şi sponsorizări RO98TREZ42121370201XXXXX Conform contractelor încheiate.

Notă:

  • Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an de către persoane fizice şi persoane juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, se acordă o bonificaţie de 10%, stabilită prin HCL nr. 50/18.12.2018.
  • Pentru neachitarea la termenele scadente a obligaţiilor fiscale către bugetul local se datorează, după aceste termene, majorări de întârziere al căror nivel este de 1% / lună, conform prevederilor legale în vigoare.

Sondaj

Diagnoză socio-economică a orașului Otopeni

Cum apreciați situația actuală a orașului Otopeni
în ceea ce privește următoarele aspecte?Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni