Eliberarea certificatului de nastere

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de nastere
  • cerere tip pentru eliberarea certificatului de nastere ;
  • copii de pe actele de stare civila ale parintilor ( buletin/ carte de identitate, certificat de casatorie) ;
  • livret de familie ;
  • certificat constatator privind nasterea copilului viu (eliberat de la spital-maternitate) ;
  • dovada achitarii taxei legale de timbru .
NOTA:
Documentele se depun la Compartimentul Stare Civila, din cadrul Primariei orasului Otopeni.
Certificatul de nastere se elibereaza in termen de 5 zile lucratoare.

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni