Eliberarea duplicat certificat nastere / casatorie / deces

Acte necesare pentru eliberare duplicat certificat nastere / casatorie / deces
  • cerere tip;
  • buletin/carte/adeverinta de identitate;
  • dovada achitarii taxei de timbru legale.
NOTA:
Documentele se depun la Compartimentul Stare Civila din cadrul Primariei orasului Otopeni.
Actele se elibereaza in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni