Formulare online

Formularele sunt in format .pdf sau .doc pentru a putea fi imprimate in forma originala.
Pentru a deschide un fisier .pdf aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit.
Pentru a deschide un fisier .doc aveti nevoie de programul Microsoft Word sau Microsoft Word Viewer pe care il puteti obtine gratuit.

Adeverinta privind inscrierea terenului in evidentele Compartimentului Registrul Agricol - Descarca fisierul atasat
Afisare anunt mediu - Descarca fisierul atasat
Afisare intentie de instrainare bunuri imobile - Descarca fisierul atasat
Atestarea administratorilor asociatiilor de proprietari - Descarca fisierul atasat
Autorizatie de construire/ desfiintare - Descarca fisierul atasat
Bilet de proprietate pentru animale - Descarca fisierul atasat
Cerere certificat producator pentru vanzare - Descarca fisierul atasat
Cerere aviz oportunitate - Descarca fisierul atasat
Cerere eliberare adeverinta pentru alocatie - Descarca fisierul atasat
Cerere eliberere adeverinta teren agricol - Descarca fisierul atasat
Cerere inscriere animale in registru agricol - Descarca fisierul atasat
Cerere inscriere teren in registrul agricol - Descarca fisierul atasat
Cerere conform Legii nr.544/2001. - Descarca fisierul atasat
Cerere de audienta - Descarca fisierul atasat
Cerere de compensare - Descarca fisierul atasat
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice - Descarca fisierul atasat
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice - Descarca fisierul atasat
Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - Descarca fisierul atasat
Cerere pentru emiterea cerificatului de urbanism - Descarca fisierul atasat
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare - Descarca fisierul atasat
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism - Descarca fisierul atasat
Cerere privind avizarea constructiilor speciale in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri - Descarca fisierul atasat
Cerere restituire suma - Descarca fisierul atasat
Cerere tip pentru instituirea curatelei speciale in cazul minorilor care nu detin act de identitate - Descarca fisierul atasat
Cerere tip pentru instituirea curatelei speciale in cazul minorilor sau persoanelor cu handicap - Descarca fisierul atasat
Cerere tip pentru instituirea tutelei in cazul persoanelor cu handicap psihic - Descarca fisierul atasat
Cerere tip pentru instituirea tutelei in cazul persoanelor puse sub interdictie - Descarca fisierul atasat
Cerere pentru obtinere certificat de producator - Descarca fisierul atasat
Declaratie - Decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera - Descarca fisierul atasat
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat - Descarca fisierul atasat
Declaratie de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice - Descarca fisierul atasat
Declaratie plecare la munca - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala- Decizie de impunere pentru impozit/taxa pe cladiri persoane juridice - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala-Decizie de impunere pentru impozit pe mijloace de transp mf masa autorizata >12 tone persoane fizice - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala-Decizie de impunere pentru impozit pe mijloace de transp mf masa autorizata >12 tone persoane juridice - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala-Decizie de impunere pentru impozit pe mijloace de transport pe apa persoane fizice - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala-Decizie de impunere pentru impozit pe mijloace de transport pe apa persoane juridice - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala-Decizie de impunere pentru impozit pe mijloace de transport persoane fizice - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala-Decizie de impunere pentru impozit pe mijloace de transport persoane juridice - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala-Decizie de impunere pentru taxa afisaj in scop de reclama si publicitate - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala-Decizie de impunere pentru taxa servicii reclama si publicitate - Descarca fisierul atasat
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala inscriere cladiri - persoane juridice - Descarca fisierul atasat
Declaratie fiscala inscriere terenuri - proprietatea persoanelor juridice - Descarca fisierul atasat
Reclamatie administrativa 1 - Descarca fisierul atasat
Reclamatie administrativa 2 - Descarca fisierul atasat

Acord de functionare - Activitati cuprinse in Anexa 1 la OG 99/2000 - Descarca fisierul atasat
• Cerere pentru eliberare / prelungire acord functionare; - Descarca fisierul atasat
• Declaratie pe proprie raspundere; - Descarca fisierul atasat
• Documente necesare emiterii acordului de functionare - Descarca fisierul atasat


Modelul listei susținătorilor care va fi folosit pentru promovarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local al Orașului Otopeni - Descarca fisierul atasat

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni