Hotărârile Consiliului Local

 • HCL Otopeni nr.1 03.02.2012 privind acoperirea definitive a golurilor de casa (deficit) ale sectiunii de dezvoltare pentru anul 2011 a orasului Otopeni
 • HCL Otopeni nr.2 03.02.2012 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2011
 • HCL Otopeni nr.3 03.02.2012 privind aprobarea bugetului general centralizat al orasului Otopeni pe anul 2012
 • HCL Otopeni nr.4 03.02.2012 privind aprobarea utilizarii excedentului annual al bugetului local al orasului Otopeni inregistrat la 31 decembrie 2011
 • HCL Otopeni nr.5 03.02.2012 privind schimbarea denumirii stradale din strada Aviatorilor in strada Aviator Lucian Popa
 • HCL Otopeni nr.6 29.02.2012 privind arpobarea acordarii unui ajutor din fondul de rezerva pe anul 2012 primariei orasului Odobesti in scopul inlaturarii efectelor calamitatilor natural.
 • HCL Otopeni nr.7 29.02.2012 privind modificarea Regulamentului pentru organizarea si executarea serviciului public de transport personae sau bunuri in regim de taxi sau in regim de inchiriere in orasul Otopeni aprobat prin HCL nr. 85/2008.
 • HCL Otopeni nr.8 29.02.2012 privind aprobarea documentatiei: "Plan urbanistic zonal pentru obiectivul: Construire locuinta P+1E+M cu utilitati" propus sa se realizeze pe terenul in suprafata de 168 mp situate in orasul Otopeni, jud. Ilfov, str. Margaritarului, nr. 8, nr. cadastral 4618, proprietate a doamnei Neagu Aculina.
 • HCL Otopeni nr.9 29.02.2012 privind aprobarea "Regulamentului privind autorizarea costruirii si amplasarii reclamelor publice in orasul Otopeni".
 • HCL Otopeni nr.10 din 27.04.2012 privind modificarea anexei 13 pct. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 137/20.12.2011 pentru aprobarea zonificarii localitatii si stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
 • HCL Otopeni nr.11 din 27.04.2012 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Otopeni si pentru serviciile si institutiile publice de interes local din subordinea CL al orasului Otopeni
 • HCL Otopeni nr.12 din 27.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Otopeni
 • HCL Otopeni nr.13 din 27.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala Otopeni
 • HCL Otopeni nr.14 din 27.04.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cererii de oferta pentru executarea lucrarii de "Reparatii pasarele pietonale peste DN1, km. 14+200-strada 23 August si km. 16+618-Ana Aslan" precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL Otopeni nr.15 din 27.04.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cererii de oferta pentru executarea lucrarii de "Reparatii alei acces si trotuare" precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL Otopeni nr.16 din 27.04.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cererii de oferta pentru "Achizitii bunuri si dotari autoritati executive" precum si constituirea comisiei de evaluare
 • HCL Otopeni nr.17 din 27.04.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cererii de oferte pentru servicii "Arhivare Serviciul public de Evidenta a persoanelorsi Starea Civila Otopeni si Primarie", precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL Otopeni nr.18 din 27.04.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cererii de oferte pentru lucrari "Refacere gazon stadion" precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL Otopeni nr.19 din 27.04.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cererii de oferte pentru servicii "Iluminat festiv" precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL Otopeni nr.20 din 27.04.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cererii de oferte pentru lucrari "Reparatii unitati de invatamant" precum si comisia de evaluare.
 • HCL Otopeni nr.21 din 27.04.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cererii de oferte pentru lucrari "Reparatii sediu primarie" precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL Otopeni nr.22 din 27.04.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cererii de oferte pentru lucrari "Reparatii Centru Medical" precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL Otopeni nr 23 din 25.05.2012 privind acordul de principiu pentru preluarea in administrarea Consiliului Local al orasului Otopeni a unor bunuri imobile-constructii si terenuri aferente acestora
 • HCL Otopeni nr 24 din 25.05.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura negociere fara publicare in prealabil a unui anunt de participare pentru “Realizare mobilier la biserica Nasterea Maicii Domnului”, precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL Otopeni nr 25 din 25.05.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura negociere fara publicarea in prealabil a unui anunt de participare pentru lucrarea “Pictura in fresco la biserica Nasterea Maicii Domnului” precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL Otopeni nr 26 din 25.05.2012 privind aprobarea documentatiei:”Plan urbanistic zonal pentru obiectivul: lotizare si dezmembrare teren pentru locuinte unifamiliale pe lot”, propus sa se realizezeterenul in suprafata de 24100 mp situate in orasul Otopeni, jud. Ilfov, tarlaua 29, parcela 343, nr. Cadastral 910 proprietate a S.C. METEX
 • HCL Otopeni nr 27 din 25.05.2012 privind aprobarea documentatiei “Plan urbanistic zonal pentru obiectivul:lotizare si desmembrare teren pentru locuinte unifamiliale pe lot” propusa sa se realizeze pe terenul in suprafata de 12000 mp situate in orasul Otopeni, jud. Ilfov, tarlaua 31, parcela 360, nr. Cadastral 2783, proprietate a domnului Modares Adel.
 • HCL Otopeni nr 28 din 25.05.2012 privind aprobarea documentatiei: ”Plan urbanistic zonal pentru obiectivul:Lotizare si desmembrare teren pentru locuinte unifamiliale pe lot” propus sa se realizeze pe terenul in suprafata de 20910 mp situate in orasul Otopeni, jud. Ilfov, tarlaua 11, parcela 246/8, 246/9, nr. Cadastral 4606, proprietate a domnului Kanani Jabbar.
 • HCL Otopeni nr 29 din 25.05.2012 privind aprobarea documentatiei:”Plan urbanistic de detaliu pentru obiectivul: Construire anexa” propus sa se realizeze pe terenul in suprafata de 837,37 mp situate in orasul Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucurestilor, nr. 93, nr. Cadastral 2253/1 proprietatea doamnelor Frincu Paula si Frincu Ana-Maria
 • HCL Otopeni nr 30 din 25.05.2012 privind trecerea din domeniul public al orasului Otopeni a drumului de acces DS2538 in suprafata de 200 mp, in domeniul privat al orasului Otopeni
 •  HCL Otopeni.37 privind rectificarea bugetului centralizat al orasului Otopeni pe anul 2012
 • HCL 44 Otopeni privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2013 pentru Aparatul de specialitate al Primarului si seviciile publice din subordinea Consiliului Local Otopeni.
 • HCL 45 Otopeni privind modificarea Regulamentului pentru organizarea si executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere in orasul Otopeni aprobat prin HCL nr. 85/2008.
 • HCL 46 Otopeni pentru revocarea HCL nr. 24/25.05.2012 privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura negociere fara publicarea in prealabil a unui anunt de participare pentru “realizare mobilier la Biserica Nasterea Maicii Domnului” precum si constituirea comisiei de evluare.
 • HCL 47 Otopeni privind rectificarea bugetului general centralizat al orasului Otopeni pe anul 2012
 • HCL 48 Otopeni privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cerere de oferta pentru executia obiectivului de investitie “Alimentare cu apa intrari adiacente la Intrarea Mesteacanului”, precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL 49 Otopeni privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cerere de oferta pentru executia obiectivului de investitie “Canalizare intrari adiacente la intrarea Mesteacanului”, precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL 50 Otopeni privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cererii de oferta pentru executarea lucrarii de “Modernizare si amenajare strada Avram Iancu tronson II”, precum si constituirea comisiei de evaluare.
 • HCL 51 Otopeni  cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate “Pasarela pietonala peste DN1, km 15+264, zona strazii Zborului”.
 • HCL 52 Otopeni privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe zone din orasul Otopeni pentru anul fiscal 2013
 • HCL 53 Otopeni privind rectificarea bugetului grneral centralizat al orasului Otopeni pea nu 2013
 • HCL 54 Otopeni privind schimbarea destinatiei suprafetei de 385 mp din cladirea centralei termice CT2, in Clubul Pensionarilor
 • HCL 55 Otopeni privind acordul Consiliului local Otopeni in calitate de beneficiar pentru implementarea Proectului Comenius Regio-Educatie nonformala si informal prin TIC din cadrul Programului “Invatare pe tot parcursul vietii si constituirea echipei de implementare a proiectului.

Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni