Informaţii generale

Orașul Otopeni este asezat în zona limitrofă de nord a capitalei României – București, între km. 12,800 și 17,900 pe drumul național nr.1 (DN 1), la intersecția dintre paralela 44o32' latitudine nordică și meridianul 26o6' longitudine estică, la o distanță de 4943 km nord față de Ecuator. Din punct de vedere fizico-geografic, orașul Otopeni este asezat pe interfluviul Colentina - Pasărea, în Câmpia Vlăsiei, subdiviziune a Câmpiei Române, iar din punct de vedere administrativ - teritorial este situat în judetul Ilfov.

Suprafața administrativ-teritorială actuală a orașului Otopeni este de 31,52 km2.

Orașul Otopeni se învecinează: la sud cu linia de Centură a Bucureștiului, care îl separă de cartierul Băneasa, din sectorul 1; la nord cu calea ferată București - Urziceni, care reprezintă hotarul dintre oraș și comunele Corbeanca și Balotești din judetul Ilfov; la vest cu comuna Mogoșoaia din județul Ilfov; la est cu comuna Tunari din județul Ilfov.

Populația la 01 iulie 2016 a fost de 15.500 locuitori, de etnie română, potrivit ultimului recensământ.

Densitatea locuitorilor este de 492 persoane /Km2.

Localitatea se află în zona temperat – continentală, la interferența influențelor climatice specifice părții de vest a țării cu cele caracteristice părții estice a Câmpiei Române, trăsătura principală fiind dată de succesiunea celor patru anotimpuri, diferențiate din punct de vedere al elementelor meteorologice.

Temperatura medie multianuală este de 10,6°C, conform datelor de la Administrația Națională de Meteorologie – stația București- Băneasa. Regimul anual al temperaturilor medii oscilează între un minim de -3,1°C înregistrat în luna ianuarie și un maxim de +22,5°C înregistrat în luna iulie, rezultând o amplitudine medie anuală de 25,6°C, ceea ce dovedește, o dată în plus, caracterul temperat - continental al climei. Temperaturile extreme absolute au fost cuprinse între +41,1°C (înregistrată la 20 august 1945) și - 32,2 °C ( înregistrată la 25 ianuarie 1942).

Datorită așezării sale geografice - în imediata apropiere a capitalei României – București - și a existenței pe teritoriul său a Aeroportului Internațional București - Otopeni, care îi conferă un statut privilegiat, orașul Otopeni a cunoscut o dezvoltare economică, socială și culturală continuă.

În ultimii ani orașul Otopeni s-a dezvoltat puternic din punct de vedere economic, datorită investițiilor care s-au realizat sau sunt în curs de realizare de către o serie de companii românești și străine de renume, între care amintim: Philip Morris România, Peugeot, BMW, Lidl România, Mb Telecom Ltd, Romstal, Lukoil, Karl Heintz Dietrich, Banca Comercială Română, Alpha Bank, Mol România, Rompetrol, Ion Țiriac Air, Banca Română de Dezvoltare, CEC Bank, NHR Agropartners, McDonald's, Ral Construct Invest (Centrul de Radioterapie Amethyst), Andreas Stihl Motounelte, Comtel Focus (Hotel Angelo), etc.

Eforturile autorităților locale se concentrează în direcția îmbunătățirii infrastructurii și a serviciilor către populație.

Autoritățile locale au inițiat în ultimii ani o serie de proiecte investiționale, care s-au bucurat de sprijinul locuitorilor și, printr-un efort susținut, au reușit să realizeze racordarea, extinderea și modernizarea rețelelor de utilități. În acest sens menționăm: extinderea rețelei de iluminat public, modernizarea și extinderea rețelei stradale - asfaltarea străzilor din perimetrul blocurilor de locuințe și pietruirea tuturor celorlalte străzi și drumuri precum și construirea unor noi străzi, extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare, racordarea la rețeaua de gaze naturale, modernizarea centralelor termice, etc.

Starea învățământului în orașul Otopeni se caracterizează printr-o frământare spirituală constructivă în căutare de soluții rodnice și durabile de pregătire a copiilor și adolescenților, cu conștiința faptului că școala produce cel mai prețios și sigur tezaur: competențe, atitudini superioare, energii creatoare, idealuri democratice.

În prezent procesul educațional din unitățile de învățământ se desfășoară în cele mai bune condiții, acest fapt datorându-se atât dăruirii și competenței dascălilor cât și eforturilor susținute ale autorităților locale, care au acordat o importanță deosebită educației și învățământului, concretizate în dotarea liceului și grădinițelor cu mobilier, aparatură de laborator și tehnică de calcul modernă.

Pe teritoriul orașului Otopeni se află 5 unități de învățământ: Liceul Teoretic “Ioan Petruș” cu clasele I - XII și 4 grădinițe - în cadrul cărora sunt înscriși un număr total de 2002 elevi și 459 preșcolari, personalul didactic fiind alcătuit dintr-un număr de 126 profesori, învățători și educatoare.

Locuitorii orașului Otopeni au acces la cultură de orice gen, atât prin instruirea directă în cadrul unor cercuri artistice, cât și prin vizionarea unei cât mai diversificate palete de manifestări cultural-artistice în cadrul Centrului Cultural "Ion Manu". Încă de la înființarea sa, Centrul Cultural "Ion Manu", în calitate de instituție profesionistă de cultură, și-a propus să devină un spațiu în care gustul spectatorilor să fie dirijat către adevăratele valori sprituale și artistice. Menționăm că în cadrul Centrului Cultural s-au înființat cursuri de dans popular, dans clasic și modern, cursuri de limbi străine, de pictură pe sticla și sah care sunt conduse de profesori, maeștri și artiști profesioniști și entuziaști.

Economia orasului are o structură care cuprinde majoritatea sectoarelor de activitate: industrie, comerț, servicii, transporturi, agricultură, etc.

Activitățile industriale se desfăsoară atât în cadrul marilor companii cât și în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii. Acestea produc calculatoare, mobilier, confecții, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale de construcții, instalații, mase plastice, produse alimentare, etc. Comerțul s-a dezvoltat atât datorită schimburilor comerciale intense cu capitala țării cât și datorită existenței pe raza orașului a unor complexuri comerciale.

Sectorul terțiar are o importanță deosebită, dezvoltându-se continuu, astfel încât, în prezent locuitorii orașului beneficiază aproape de întreaga gamă de servicii.

Atât modernizarea și extinderea rețelelor de utilități publice cât și dezvoltarea învățământului și culturii, precum și dezvoltarea activităților industriale și îndeosebi a serviciilor, au contribuit la creșterea nivelului de trăi și standardului de viață ale locuitorilor orașului Otopeni.

În perspectivă, printre proiectele de anvergură privitoare la dezvoltarea orașului, pe care le au în vedere autoritățile locale, menționăm: edificarea unui nou lăcaș de cult, construirea unui complex sportiv de natație modern, construirea unei noi grădinițe cu program prelungit, extinderea și modernizarea în continuare a rețelelor de utilități publice.

Arealul orașului Otopeni este foarte interesant pentru investitori și oferă acestora multiple oportunități în domeniul afacerilor, fapt care va contribui în continuare la dezvoltarea economico-socială în ritm susținut a localității.

Aşezările omeneşti din regiunea în care se află localitatea Otopeni datează din comuna primitivă. Cu prilejul săpăturilor efectuate în anul 1966 pentru construirea Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" - Bucureşti, arheologul Margareta Constantiniu de la Muzeul de Istorie al municipiului Bucureşti a identificat fragmente de ceramică veche şi alte obiecte care au aparţinut unei importante aşezări omeneşti existente încă din prima perioadă a epocii fierului (epoca fierului: 800 i.e.n. - finele secolului i.e.n.). Într-un strat suprapus a fost descoperită o altă aşezare, mai nouă, din secolul al X-lea e.n. (Urseanu F. - 1966).

Prin hrisovul din 14 februarie 1587, Mihnea Turcitu - voievodul Ţării Romaneşti - dăruieşte mănâstirii Sfînta Troiţă jumătate din satul Islazul, jumătate din satul Hodopeni (azi Otopeni) cu mori şi ţigani, toate daruite de Dobromir ban, jupiniţa Vilaia şi fiul lor Mihai postelnicul (Documente privind istoria României veacul XVII, 1960).

La 20 mai 1620, Maria, mare baneasa, daruieste din nou manastirii Sfinta Troita (numita mai tirziu Radu Voda) jumatate din satul Hodopeni, cu rumani, daruit de jupinta Vilaia, poruncind rumanilor sa asculte (Documente privind istoria Romaniei veacul XVII, 1960).

Istoricul Constantin C.Giurascu este de parere ca denumirea satului Hodopeni, se trage de la un anume Hodopa sau Hodoba.

In secolul al XVIII - lea apare denumirea de Otopeni. In anul 1778, generalul Bawr, care a servit in armata rusa in timpul razboiului ruso-turc din 1768-1774, publica sub semnatura Monsieur de B2 (Bawr) o carte intitulata "Memoires historique et geographique sur la Valachie a Francfort et Leipsic". In acesta lucrare, autorul, printre alte sate din apropierea Bucurestiului, aminteste si de Otopeni: "Otopen - petit village avec un etang at un moulin sur la riviere de Pasere" Otopeni - un sat mic, cu un elesteu si o moara pe riul Pasarea). Aceasta precizare indica locul primei vetre a localitatii Otopeni, pe riul Pasarea, aproape de obirsia lui. Atunci era un riu viguros, in prezent disparut.

Pe harta austriaca "General Karte des Furstentums Walachei" din 1867 sint mentionate satele Otopenii de Sus si Otopenii de Jos care formau comuna Otopeni. Pe harta stau scrise exact aceste denumiri, deci putem concluziona ca in a doua jumatate a secolului al XIX - lea vetrele celor doua sate ocupau o parte din teritoriul de astazi al localitatii Otopeni.

Din documentele de arhiva reiese ca in anul 1886 populatia localitatii Otopeni, fara satul Odai pe vremea aceea, era de 851 persoane, iar in anul 1911 ajunsese la 1775 persoane.

Pe acesta harta, satul Odai, care in prezent face parte din localitatea Otopeni, apare sub denumirea de "Odaile Brincoveanului". Pe vremea aceea, Odaia Brincoveanului apartinea comunei Bucoveni, care era alcatuita din Buftea, Buciumeni, Mogosoaia si Odaia Brincoveanului. Acesta numai pina in anul 1908, cind satul Odaia Brincoveanului trece in administrarea comunei Otopeni. In zilele noastre comuna Bucoveni nu mai exista, Mogosoaia formeaza o singura comuna, iar satul Buciumeni este inclus in orasul Buftea, judetul Ilfov.

Satul Odaia Brincoveanului s-a numit si Odaile Brincovenesti (impreuna cu Mogosoaia facuse parte din mosia lui Constantin Voda Brincoveanu). Dupa anul 1900, s-au folosit denumirile Odaia, Odaile, Odai, cea din urma fiind forma oficiala actuala.

Pina in anul 1908, comuna Otopeni a fost alcatuita din doua sate: Otopenii de Jos si Otopenii de Sus. Din anul 1908 pina in anul 1960, comuna a fost compusa din trei sate: Otopenii de Jos, Otopenii de Sus si Odaile.

Pina in anul 1950 localitatea Otopeni a facut parte din judetul Ilfov, plasile Dimbovita, Dimbovita - Mostistea, Baneasa si Caciulati. In urma reorganizarii administrative din 06 septembrie 1950, localitatea Otopeni a fost trecuta din subordinea judetului Ilfov in subordinea municipiului Bucuresti - capitala Romaniei.

In perioada 24 decembrie 1960 - 27 mai 1968, potrivit celor doua legi privind reorganizarea administrativ - teritoriala a tarii, satul Dimieni, apartinator comunei Tunari, a fost in administrarea comunei Otopeni. La data de 27 mai 1968, toti cetatenii situati in zona de pe partea stinga a Soselei Bucuresti-Ploiesti, intre km.16,5 si km.18,0, inclusiv teritoriul, au fost trecuti de la comuna Corbeanca la comuna Otopeni.

In documentele istorice din epoca contemporana localitatea Otopeni este mentionata pentru luptele grele care au avut loc pe teritoriul sau pentru apararea capitalei Romaniei - Bucuresti - in timpul celor doua razboaie mondiale, in cinstea eroilor cazuti in lupte ridicandu - se un monument comemorativ.

Datorita asezarii sale geografice - in imediata apropiere a capitalei Romaniei si in special datorita profilului conferit de existenta pe teritoriul sau a Aeroportului International "Henri Coanda" - Bucuresti - localitatea Otopeni a cunoscut o continua dezvoltare economico-sociala, care a luat o amploare deosebita dupa anul 1990, conducind la obtinerea statutului de oras in anul 2000.

1. Asezare geografica

Orasul Otopeni este asezat in zona limitrofa de nord a capitalei Romaniei - Bucuresti, intre km. 12,800 si 17,900 pe drumul national nr.1 (DN 1), la intersectia dintre paralela 44o32'latitudine nordica si meridianul 26o6'longitudine estica, la o distanta de 4943 km nord fata de Ecuator.
Din punct de vedere fizico-geografic, orasul Otopeni este asezat pe interfluviul Colentina - Pasarea, in Campia Vlasiei, subdiviziune a Campiei Romane, iar din punct de vedere administrativ - teritorial este situat in judetul Ilfov.

2. Suprafata si limite

Suprafata administrativ-teritoriala actuala a orasului Otopeni este de 31,52 km2.
Orasul Otopeni se invecineaza: la sud cu linia de Centura a Bucurestiului, care il separa de cartierul Baneasa, din sectorul 1; la nord cu calea ferata Bucuresti - Urziceni, care reprezinta hotarul dintre oras si comunele Corbeanca si Balotesti din judetul Ilfov; la vest cu comuna Mogosoaia din judetul Ilfov; la est cu comuna Tunari din judetul Ilfov.

3. Populatie

Populatia la 01 ianuarie 2003 a fost de 10.224 locuitori, de etnie romana, potrivit ultimului recensamant.
Densitatea locuitorilor este de 324 persoane /Km2.

4. Clima

Localitatea se afla in zona temperat -continentala, la interferenta influentelor climatice specifice partii de vest a tarii cu cele caracteristice partii estice a Campiei Romane, trasatura principala fiind data de succesiunea celor patru anotimpuri, diferentiate din punct de vedere al elementelor meteorologice.
Temperatura medie multianuala este de 10,6°C, conform datelor de la Institutul National de Meteorologie si Hidrologie- statia Bucuresti- Baneasa.
Regimul anual al temperaturilor medii oscileaza intre un minim de -3,1°C inregistrat in luna ianuarie si un maxim de +22,5°C inregistrat in luna iulie, rezultand o amplitudine medie anuala de 25,6°C, ceea ce dovedeste, o data in plus, caracterul temperat-continental al climei.
Temperaturile extreme absolute au fost cuprinse intre +41,1°C (inregistrata la 20 august 1945) si - 32,2°C ( inregistrata la 25 ianuarie 1942).

5. Dezvoltare

Datorita asezarii sale geografice - in imediata apropiere a capitalei Romaniei - Bucuresti - si a existentei pe teritoriul sau a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, care ii confera un statut privilegiat, orasul Otopeni a cunoscut o dezvoltare economica, sociala si culturala continua.

In ultimii ani orasul Otopeni s-a dezvoltat puternic din punct de vedere economic, datorita investitiilor care s-au realizat sau sunt in curs de realizare de catre o serie de companii romanesti si straine de renume, intre care amintim: Angelo Airport Hotel, Andres Stihl Motounelte, Garden Plaza, Peugeot, BMW, Ferrari, Romstal, Lukoil, Karl Heintz Dietrich, Banca Comerciala Romana, Alpha Bank, Rompetrol, Ion Tiriac Air, Banca Romana de Dezvoltare, NHR Agropartners, Mc Donald's, Mall.
Eforturile autoritatilor locale se concentreaza in directia imbunatatirii infrastructurii si a serviciilor catre populatie.

Autoritatile locale au initiat in ultimii ani o serie de proiecte investitionare, care s-au bucurat de sprijinul locuitorilor si, printr-un efort sustinut, au reusit sa realizeze racordarea, extinderea si modernizarea retelelor de utilitati. In acest sens mentionam: extinderea retelei de iluminat public, modernizarea si extinderea retelei stradale - asfaltarea strazilor din perimetrul blocurilor de locuinte si pietruirea tuturor celorlalte strazi si drumuri precum si construirea unor noi strazi, extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si a retelei de canalizare, racordarea la reteaua de gaze naturale, instalarea unei moderne centrale telefonice digitale cu acces international, modernizarea centralelor termice etc.
Starea invatamantului in orasul Otopeni se caracterizeaza printr-o framantare spirituala constructiva in cautare de solutii rodnice si durabile de pregatire a copiilor si adolescentilor, cu constiinta faptului ca scoala produce cel mai pretios si sigur tezaur: competente, atitudini superioare, energii creatoare, idealuri democratice.

In prezent procesul educational din unitatile de invatamant se desfasoara in cele mai bune conditii, acest fapt datorandu-se atat daruirii si competentei dascalilor cat si eforturilor sustinute ale autoritatilor locale, care au acordat o importanta deosebita educatiei si invatamantului, concretizate in dotarea liceului, scolilor si gradinitelor cu mobilier, aparatura de laborator si tehnica de calcul moderne.
Pe teritoriul orasului Otopeni se afla opt unitati de invatamant - un liceu teoretic, 1 scoala de invatamant primar si gimnazial si patru gradinite - in cadrul carora sunt inscrisi un numar total de 1.373 de elevi, personalul didactic fiind alcatuit dintr-un numar de 81 profesori, invatatori si educatoare.

Locuitorii orasului Otopeni au acces la cultura de orice gen, atat prin instruirea directa in cadrul unor cercuri artistice, cat si prin vizionarea unei cat mai diversificate palete de manifestari cultural-artistice in cadrul Centrului Cultural "Ion Manu". Inca de la infiintarea sa, Centrul Cultural "Ion Manu", in calitate de institutie profesionista de cultura, si-a propus sa devina un spatiu in care gustul spectatorilor sa fie dirijat catre adevaratele valori sprituale si artistice. Mentionam ca in cadrul Centrului Cultural s-au infiintat cursuri de dans popular, dans clasic si modern, cursuri de limbi straine, de pictura pe sticla si sah care sint conduse de profesori, maestrii si artisti profesionisti si entuziasti.
Economia orasului are o structura care cuprinde majoritatea sectoarelor de activitate: industrie, comert, servicii, transporturi, agricultura etc.

Activitatile industriale se desfasoara atat in cadrul marilor companii cat si in cadrul intreprinderilor mici si mijlocii. Acestea produc calculatoare, mobilier, confectii, imbracaminte, incaltaminte, materiale de constructii, instalatii, mase plastice, produse alimentare etc.
Comertul s-a dezvoltat atat datorita schimburilor comerciale intense cu capitala tarii cat si datorita existentei pe raza orasului a unor complexuri comerciale.
Sectorul tertiar are o importanta deosebita, dezvoltandu-se continuu, astfel incat, in prezent locuitorii orasului beneficiaza aproape de intreaga gama de servicii.

Atat modernizarea si extinderea retelelor de utilitati publice cat si dezvoltarea invatamintului si culturii, precum si dezvoltarea activitatilor industriale si indeosebi a serviciilor, au contribuit la cresterea nivelului de trai si standardului de viata ale locuitorilor orasului Otopeni.
In perspectiva, printre proiectele de anvergura privitoare la dezvoltarea orasului, pe care le au in vedere autoritatile locale, mentionam: construirea unui complex sportiv modern care sa cuprinda o sala polivalenta, terenuri de sport adiacente si parcare, extinderea si modernizarea in continuare a retelelor de utilitati publice.
Arealul orasului Otopeni este foarte interesant pentru investitori si ofera acestora multiple oportunitati in domeniul afacerilor, fapt care va contribui in continuare la dezvoltarea economico-sociala in ritm sustinut a localitatii.

Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni