Inscriere cladiri - persoane fizice

Documente necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a cladirilor - proprietatea persoanelor fizice
  • declaratie de impunere tip;
  • declaratie speciala tip;
  • act de proprietate (autorizatie de construire, contract de vinzare-cumparare, certificat de mostenitor, sentinta civila etc.);
  • fisa bunului imobil (fisa cadastrala);
  • proces-verbal de receptie finala (pentru cladirile nou construite);
  • planul privind amplasamentul si vecinatalile bunului imobil;
  • planul( - rile) cladirii - sectiune orizontala pentru fiecare nivel;
  • timbre fiscale mobile sau dovada achitarii taxei de timbru legale pentru documentele in copie.
NOTA:
Documentele - originale si copii - se depun la Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei orasului Otopeni.
Declaratia speciala se depune in cazul in care persoana detine in proprietate doua sau mai multe cladiri, indiferent de locul in care sint situate(in localitatea de domiciliu sau in alte localitati din tara).Declaratia respectiva trebuie inregistrata la organele fiscale pe raza carora se afla situata(- e) cladirea(- ile).
In cazul in care declaratia de impunere (speciala) insotita de documentele mai sus mentionate se depune de catre o alta persoana decit proprietarul cladirii, este necesara imputernicirea legala data de catre acesta din urma (procura etc.).
Termen de depunere: 30 de zile de la data dobindirii!

Sondaj

Diagnoză socio-economică a orașului Otopeni

Cum apreciați situația actuală a orașului Otopeni
în ceea ce privește următoarele aspecte?Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni