Inscriere terenuri - proprietatea persoanelor fizice

Documente necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a terenurilor - proprietatea persoanelor fizice:
  • declaratie de impunere tip;
  • act de proprietate (contract de vinzare-cumparare, certificat de mostenitor, sentinta civila etc.);
  • fisa bunului imobil (fisa cadastrala);
  • planul privind amplasamentul si vecinatalile bunului imobil;
  • timbre fiscale mobile sau dovada avchitarii taxei de timbru legale pentru documentele in copie.
NOTA:
Documentele - originale si copii- se depun la Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei orasului Otopeni.
In cazul in care declaratia de impunere, insotita de documentele mai sus mentionate, se depune de catre o alta persoana decit proprietarul terenului, este necesara imputernicirea legata data de catre acesta din urma (procura etc.).
Termen de depunere: 30 de zile de la data dobindirii!

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni