Inscriere terenuri - proprietatea persoanelor juridice

Documente necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a terenurilor - proprietatea persoanelor juridice:
  • declaratie de impunere tip;
  • act de proprietate;
  • fisa bunului imobil (fisa cadastrala);
  • planul privind amplasamentul si vecinatalile bunului imobil;
  • timbre fiscale mobile sau dovada achitarii taxei de timbru legale pentru documentele in copie.
NOTA:
Documentele - originale si copii- se depun la Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei orasului Otopeni.
Declaratia de impunere, insotita de documentele mentionate mai sus, se depune de catre reprezentantul legal imputernicit in acest sens.
Persoanele juridice care se inscriu pentru prima data in evidentele fiscale, vor depune, pe linga documentele mentionate mai sus, actul constitutiv si certificatului de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului.
Termen de depunere: 30 de zile de la data dobindirii!

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni