Inscrierea terenului/constructiei in evidentele registrului agricol

Documente necesare :
  • cerere tip;
  • actul de proprietate dupa caz: contract de vanzare cumparare, contract de donatie, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, certificat de mostenitor, titlu de proprietate, act de partaj voluntar - copie si original;
  • cadastru si intabulare - copie si original;
  • extras de carte funciara pentru informare actualizare - original;
  • C.I / B.I. - copie si original;
  • Autorizatie de construire si proces verbal de receptie (dupa caz) - copie si original.
NOTA :
Documentele sa depun la registratura Primariei Orasului Otopeni.

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni