Obiective de investiţii

 • Grădinița nr. 3 cu program prelungit (Calea Bucureștilor)
 • Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe colective - lot 1 (7 blocuri)
 • Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe colective - lot 2 (4 blocuri)
 • Parc str. Maramureș SF + PT
 • Parc str. Carpați SF + PT

Rețele alimentare cu apă - execuție

 • Alimentare cu apă str. 23 August - prelungire
 • Alimentare cu apă str. Henri Coandă - prelungire
 • Alimentare cu apă str. Crăițelor - prelungire
 • Alimentare cu apă str. Grigore Alexandrescu
 • Alimentare cu apă str. Traian Vuia – prelungire
 • Alimentare cu apă str. Munteniei
 • Alimentare cu apă str. Nicolae Iorga
 • Alimentare cu apă str. Putna
 • Alimentare cu apă str. Flori de Câmp

Rețele de iluminat public (extinderi și rețele noi) - execuție

 • Extindere rețea iluminat public str. Panait Istrati
 • Extindere rețea iluminat public str. Drumul Viilor, tronson II
 • Extindere rețea iluminat public str. George Enescu
 • Extindere rețea iluminat public str. Ion Creangă
 • Extindere rețea iluminat public str. Ecaterina Teodoroiu
 • Extindere rețea iluminat public str. Mihai Viteazul
 • Extindere rețea iluminat public str. Marin Preda între str. Grivița - str. Alexandru Ioan Cuza
 • Extindere rețea iluminat public str. Alexandru Ioan Cuza
 • Extindere rețea iluminat public str. Tudor Vladimirescu
 • Extindere rețea iluminat public str. Gorunului (str. Frasinului)
 • Iluminat Sens giratoriu str. 1 Mai - str. Matei Basarab

Rețele de canalizare - execuție

 • Microstații de epurare str. Grivița - str. Crăițelor
 • Microstații de epurare str. 1 Mai - str. Marin Sorescu
 • Microstații de epurare str. 1 Mai - str. Ion Creangă
 • Microstații de epurare str. Aviator Adrian Iovan - str. Matei Basarab
 • Microstații de epurare str. Drumul Gării Odăi
 • Stație pompare ape uzate menajere str. Matei Basarab
 • Stație pompare ape uzate menajere str. Aviator Adrian Iovan
 • Stație pompare ape uzate menajere str. George Enescu
 • Stație pompare ape uzate menajere str. 1 Mai - str. Marin Sorescu
 • Stație pompare ape uzate menajere str. 1 Mai - str. Ion Creangă
 • Stație pompare ape uzate menajere str. Drumul Gării Odăi
 • Stație pompare ape pluviale str. Drumul Gării Odăi
 • Stație pompare ape uzate menajere str. Grivița
 • Sistem pompare ape uzare menajere str. Traian Vuia - str. Henri Coandă - str. Steaua Roșie
 • Canalizare str. Școlii
 • Canalizare str. Oașului (pluvială și menajeră)
 • Casetare canal str. Ion Creangă
 • Casetare canal CD28 zona str. George Enescu
 • Colector canalizare str. 23 August

Modernizare și amenajări străzi prin asfaltare - execuție

 • Modernizare și amenajare str. Oașului
 • Modernizare și amenajare str. Matei Basarab
 • Modernizare și amenajare str. Aviator Adrian Iovan
 • Amenajare intersecție sens giratoriu str. Drumul Viilor - str. Matei Basarab - str. George Enescu - str. Ion Creangă - str. 1 Mai
 • Modernizare și amenajare str. Ecaterina Teodoroiu
 • Modernizare și amenajare str. Mihai Viteazul
 • Modernizare și reamenajare pasarelă pietonală peste DN1, zona AMCO și montare lifturi

Alte investiții

 • Capelă Biserica "Sf. Nicolae"
 • Clopotniță Biserica "Sf. Nicolae"
 • Biserica "Sf. Petru și Pavel" cartier Ferme

Proiectare

 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Ion Creangă
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Nicolae Iorga
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Putna
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Nichita Stănescu
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Ștefan cel Mare (str. 1 Mai - str. Viilor)
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Primăverii
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. George Topârceanu
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Spiru Haret
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Izvoarelor
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Viilor
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Constantin Brâncoveanu
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Matei Basarab, tronson 2
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Petre Ispirescu
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. I.G.Duca
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Libertății
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Tuberozelor
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Cireșului
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Panseluțelor
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Freziei
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Viorelelor
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Nicolae Grigorescu
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Intrarea Garoafelor
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Tudor Vladimirescu
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Drumul Odăi
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Intr. Veronica
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Intr. Padeș
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Intrarea Narciselor
 • Alimentare cu apă, canalizare, modernizare str. Intr. Padeș
 • Alimentare cu apă, canalizare, str. Zborului
 • Alimentare cu apă, canalizare, str. Av. Popa Lucian
 • Alimentare cu apă, canalizare, Intrarea Cimbrișor
 • Alimentare cu apă, canalizare, Intrarea Laurului
 • Alimentare cu apă, canalizare, Intrarea Rândunelelor
 • Alimentare cu apă, canalizare, str. Gorunului
 • Alimentare cu apă str. Munteniei

Proiectare

 • SF + PT + CS + DEE + alte cheltuieli de investiții - Canalizare str. Avram Iancu, tronson II (CCIII - Centru) SF + PT + CS + DEE + alte cheltuieli de investiții - Canalizare str. Transilvaniei
 • SF + PT + CS + DEE + alte cheltuieli de investiții Stație de epurare - str. Grivița str. Crăițelor
 • SF + PT + CS + DEE + alte cheltuieli de investiții Stație de pompare - str. Grivița str. Crăițelor Microstație epurare zona Drumul Gării Odăi
 • Microstație epurare zona str. Basarab - str. Aviator Adrian Iovan
 • Microstație epurare zona str. 1 Mai- str. Marin Sorescu
 • Microstație epurare zona str. 1 Mai- str. Ion Creangă
 • Stație pompare ape uzate (SPAU) str. Aviator Adrian Iovan
 • Stație pompare ape uzate (SPAU) str. George Enescu
 • Stație pompare ape uzate (SPAU) str. Drumul Gării Odăi
 • Stație pompare ape uzate (SPAU) str. 1 Mai- str. Marin Sorescu
 • Stație pompare ape uzate (SPAU) str. 1 Mai - str. Ion Creangă
 • Casetare canal zona str. Ion Creangă
 • Stație pompare ape uzate (SPAU) str. Ciprian Porumbescu - str. Viilor
 • SF + PT + DEE + CS + alte cheltuieli de investiții - Canalizare Intrări adiacente str. 9 Mai
 • Studii de impact asupra sănătății populației privind cele 5 microstații de epurare din cartierul Odăi Studiu de impact asupra mediului privind cele 5 microstații de epurare din cartierul Odăi
 • Alte cheltuieli de investiții - Intrări adiacente str. Grivița Extindere stație de epurare centru (SF + PT + DEE + CS + alte cheltuieli de investiții)
 • Stație pompare ape uzate (SPAU) str. 23 August CCIII SF + PT + DEE + CS + alte cheltuieli de investiții Microstație epurare str. 23 August CCIII SF + PT + DEE + CS + alte cheltuieli de investiții SF + PT + DEE + CS + alte cheltuieli de investiții
 • Casetare canal str. Steaua Roșie SF + PT + DEE + CS + alte cheltuieli de investiții
 • Colector canalizare str. 23 August
 • SF + PT + DEE + CS + alte cheltuieli de investiții
 • Casetare canal CD28, tronson 2
 • Pod peste canal intersecție str. Drumul Gării Odăi - str. Mihai Eminescu
 • Pod între str. Oașului și str. Maramureș
 • SF + PT + DE + CS + alte cheltuieli de investiții Modernizare str. Marin Preda
 • SF + PT + DE + CS + alte cheltuieli de investiții Modernizare str. Mihai Eminescu tronson 2
 • SF + PT + DE + CS + alte cheltuieli de investiții Modernizare str. C-tin Noica Sens giratoriu intersecție str. Drumul Gării Odăi - str. Mihai Eminescu
 • SF + PT + DE + CS + alte cheltuieli de investiții Modernizare str. Ciprian Porumbescu
 • Sistem supraveghere video intersecție str. 23 August - str. Floare de Cais
 • SF + PT + DE + CS + alte cheltuieli de investiții Modernizare str. George Enescu tronson 2

1. Extindere Liceu „Ioan Petruş”
Noua clădire va fi edificată pe terenul Primăriei, în suprafaţă totală de 4.770 m2, situat pe Calea Bucureștilor nr. 199, vizavi de strada Oituz.

2. Amenajare Parc str. 1 Mai – Cartier Odăi.

3. Teren de sport multifuncţional pentru copii str. 1 Mai – Cartier Odăi; Loc de joacă, str. 1 Mai – Cartier Odăi.

4. Parc str. Maramureş – studiu de fezabilitate şi proiect tehnic.

5. Parc Tematic – Cartier Otopenii de Jos (str. Carpaţilor) - studiu de fezabilitate şi proiect tehnic.

6. Reabilitare blocuri de locuinţe (program naţional conform OUG nr. 18/2009).

7. Reţele de alimentare cu apă:

 • str. Flori de Câmp, str. Marin Sorescu – tronson II;
 • str. 23 August – prelungire;
 • intr. Henri Coandă;
 • str. Valea Pasărea, str. Grigore Alexandrescu, str. George Enescu;
 • str. Matei Basarab, str. Av. Adrian Iovan (fosta Iancu Jianu);
 • str. Ecaterina Teodoroiu, str. Mihai Viteazul, str. Toamnei;
 • intr. Merişor.

8. Reţele de iluminat public (extinderi și reţele noi):

 • str. Mihai Eminescu, str. Marin Sorescu, str. Ardealului;
 • aleea Panseluţelor, Tuberozelor, Cireşului, Freziei, Lalelelor;
 • str. Panait Istrati, str. Oaşului, str. Tebea;
 • str. Mihai Eminescu – tronson II, str. Drumul Gării Baloteşti;
 • str. Drumul Viilor – tronson II;
 • intr. Dunărea;
 • iluminat parcare str. 1 Mai;
 • post de transformare str. Avram Iancu (spor de putere);
 • post de transformare str. Constantin Brâncoveanu;
 • post de transformare str. Ciprian Porumbescu – str. Panait Istrati;
 • alimentare cu energie electrică, tensiune medie, Complex de Nataţie.

9. Reţele de canalizare:

 • str. Flori de Câmp, str. Valea Pasărea;
 • str. Matei Basarab, str. Mihai Viteazul;
 • intr. Căminului, intr. Henri Coandă, intr. Merişor;
 • staţie de pompare ape uzate str. Valea Pasărea;
 • extindere staţie de epurare Otopeni – Centru;
 • str. George Enescu, str. Av. Adrian Iovan (fosta Iancu Jianu);
 • str. Toamnei, str. Grigore Alexandrescu, str. Ecaterina Teodoroiu;
 • staţie de pompare ape uzate intr. Henri Coandă;
 • staţie de pompare ape uzate str. Av. Adrian Iovan, str. Toamnei;
 • staţie de pompare ape uzate str. George Enescu;
 • microstaţie de epurare, zona str. Griviţa – str. Crăiţelor;
 • microstaţie de epurare, zona str. 1 Mai – str. Marin Sorescu;
 • microstaţie de epurare, zona str. Av. Adrian Iovan – str. Matei Basarab;
 • microstaţie de epurare, zona str. 1 Mai – str. Ion Creangă.

10. Modernizare și amenajări străzi prin asfaltare (inclusiv trotuare):

 • str. Tebea, str. Ardealului, str. Oaşului, str. Grigore Alexandrescu;
 • str. Matei Basarab, str. Av. Adrian Iovan (fosta Iancu Jianu);
 • str. Marin Sorescu – tronson II (între str. 1 Mai şi str. Nichita Stănescu);
 • str. Marin Sorescu – tronson III (între str. Nichita Stănescu, str. Drumul Odăi), str. Toamnei;
 • intr. Căminului;
 • amenajare sens giratoriu str. Drumul Viilor – str. Matei Basarab str. George Enescu, str. Ion Creangă, str. 1 Mai;
 • pod în zona str. Drumul Viilor, str. Matei Basarab, str. George Enescu, str. Ion Creangă, str. 1 Mai;
 • str. Ecaterina Teodoroiu, str. Mihai Viteazul;
 • pasarela pietonală peste şoseaua de Centură, Cartierul Odăi nr. 20 – 22;
 • pasarela pietonală peste şoseaua de Centură, în zona str. Tudor Vladimirescu – Cartier Odăi;
 • semaforizare intersecţie str. 23 August – str. Floare de Cais (în zona Liceului „Ioan Petruş”);
 • intr. Henri Coandă, intr. Gladiolelor, intr. Dunărea, intr. Merişor;
 • str. Mihai Eminescu, str. Valea Pasărea, str. George Enescu.

11. Finalizarea lucrărilor de infrastructură (reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare şi modernizare străzi prin asfaltare) în cartierul Ferme.

12. Edificarea unui patinoar Executarea lucrărilor de infrastructură (apă, canalizare, infrastructură rutieră) a străzii Drumul Gării Odăi (drumul de acces de la DN1 către amplasamentul patinoarului).

13. Complex sportiv de Natație
Acest proiect de mare anvergură pentru sportul românesc a fost posibil a se concretiza printr¬-un efort constant şi susţinut al autorităţii locale, Primăria Oraşului Otopeni, având susţinerea financiară a Companiei Naţionale de Investiţii SA.
Obiectivul edificării acestui complex este de a permite organizarea de competiţii sportive interne şi internaţionale de înot, sărituri în apă, înot sincron şi polo pe apă, şi astfel, de a genera activităţi socio-sportive şi comerciale în jurul său, considerându¬-se că această investiţie va dinamiza întregul oraş Otopeni din punct de vedere social şi economic.

Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni