Proiect de hotarare privind aprobarea înființării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Otopeni, a documentației și a măsurilor necesare pentru prestarea acestuia

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicata, propunem spre dezbatere publica textul complet al proiectului de hotarare privind aprobarea înființării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Otopeni, a documentației și a măsurilor necesare pentru prestarea acestuia

Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul propriu al Primariei orasului Otopeni, din strada 23 August, nr.10 si publicat pe site-ul institutiei www.otopeniro.ro, la data de 11.08.2023, conform procesului verbal nr. 24842 din 11.08.2023.

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primariei orasului Otopeni, din strada 23 August, nr.10 – Registratura Generala, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail secretariat@otopeniro.ro, pana la data de 22.08.2023. Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare proiectul de hotarare privind aprobarea înființării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Otopeni, a documentației și a măsurilor necesare pentru prestarea acestuia"

Fisiere - Proiectul de hotarare privind aprobarea înființării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Otopeni, a documentației și a măsurilor necesare pentru prestarea acestuia"

Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni