Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii prețului local de referință și a prețului local pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale.

Titlu complet: Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii prețului local de referință și a prețului local pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, distribuită și furnizată din centrale termice de cvartal în orașul Otopeni, destinată consumatorilor casnici și noncasnici, precum și a formulelor de ajustare, a prețului local pentru populație și a Actului Adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în orașul Otopeni din data de 25.11.2009, înregistrat la registratura generală a primăriei orașului Otopeni sub nr. 18468 din 25.11.2009

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicata, propunem spre dezbatere publica textul complet al proiectului de hotarare privind aprobarea stabilirii prețului local de referință și a prețului local pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, distribuită și furnizată din centrale termice de cvartal în orașul Otopeni, destinată consumatorilor casnici și noncasnici, precum și a formulelor de ajustare, a prețului local pentru populație și a Actului Adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în orașul Otopeni din data de 25.11.2009, înregistrat la registratura generală a primăriei orașului Otopeni sub nr. 18468 din 25.11.2009.

Proiectul de hotărâre a fost afisat la sediul propriu al Primariei orasului Otopeni, din strada 23 August, nr.10 si publicat pe site-ul institutiei www.otopeniro.ro, la data de 12.10.2023, conform procesului verbal nr. 31276 din 12.10.2023.

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primariei orasului Otopeni, din strada 23 August, nr.10 – Registratura Generala, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@otopeniro.ro, pana la data de 23.10.2023. Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii prețului local de referință și a prețului local pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, distribuită și furnizată din centrale termice de cvartal în orașul Otopeni”.

Proiectul de hotarare privind privind aprobarea stabilirii prețului local de referință și a prețului local pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, distribuită și furnizată din centrale termice de cvartal în orașul Otopeni, destinată consumatorilor casnici și noncasnici, precum și a formulelor de ajustare, a prețului local pentru populație și a Actului Adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în orașul Otopeni din data de 25.11.2009, înregistrat la registratura generală a primăriei orașului Otopeni sub nr. 18468 din 25.11.2009

Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni