Proiectul de hotarare privind înființarea și organizarea Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicata, propunem spre dezbatere publica textul complet al proiectului de hotarare privind înființarea și organizarea Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul propriu al Primariei orasului Otopeni, din strada 23 August, nr.10 si publicat pe site-ul institutiei www.otopeniro.ro, la data de 17.02.2022, conform procesului verbal nr. 5422 din 17.02.2022.

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primariei orasului Otopeni, din strada 23 August, nr.10 – Registratura Generala, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail secretariat@otopeniro.ro , pana la data de 28.02.2022. Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare proiectul de hotarare privind înființarea și organizarea Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni”

Fisiere - Proiectul de hotarare privind înființarea și organizarea Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni

Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni