Regularizarea taxei pentru Autorizatiile de Construire

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se plateste anticipat.

Pentru taxele prevazute mai sus, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de construire, se aplica urmatoarele reguli:
a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de construire declarate de persoana care solicita autorizatia si se plateste anticipat;
b) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucararilor de construire, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de construire la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;
c) pana in cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucarilor de construire, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de construire;
d) pana in cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de taxa care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

In cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de construire nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii.

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni