Studiu de Circulatie pentru Cartierul Odăi

Data publicării: 20 august 2021


Data finalizării: 20 septembrie 2021

Studiu de Circulatie pentru Cartierul Odăi

În perioada 2020-2021 a fost realizat un Studiu de Circulație pentru Cartierul Odăi, orașul Otopeni. Studiul a cuprins realizarea următoarelor activități:

  1. Efectuarea de contorizari de trafic, pe direcţii de deplasare, pe tipuri de vehicule, în secțiuni de străzi relevante;
  2. Efectuarea releveului pe toate străzile si drumurile din zona propusa spre analiza (elemente geometrice, modul de reglementare a circulaţiei, tipul si starea părtii carosabile);
  3. Realizarea modelului de trafic si a reţelei de circulaţie existente;
  4. Identificarea disfunctionalitatilor din punct de vedere al desfăşurării circulaţiei;
  5. Prezentarea unei simulări de trafic cu un software recunoscut la nivel international la nivelul reţelei propuse (PTV Visum și PTV Vissim)
  6. Identificarea de propuneri de sistematizare a circulatiei.

 

La realizarea studiului de circulație au fost avute în vedere următoarele principii şi factori determinanţi:

  1. Păstrarea pe cât posibil a structurii generale a reţelei de străzi existente în orașul Otopeni;
  2. Încadrarea într-o concepţie unitară a soluţiilor de circulaţie; această concepţie unitară asupra organizării sistemului de transport a avut în vedere asigurarea eficienţei funcţionale, tehnico-economice şi sociale, precum şi protecţia mediului;
  3. Reducerea fluxurilor de tranzit, trafic care nu este generat sau atras în interiorul rețelei stradale a orașului Otopeni
  4. Încurajarea utilizării transportului public urban si a mijloacelor alternative de mobilitate.

 

Urmare a realizării analizelor tehnice de specialitate, au fost identificate mai multe scenarii privind implementarea de sensuri unice de circulație, prin care deplasările rutiere, velo și pietonale vor beneficia de condiții superioare de siguranță, mobilitate și confort.

Măsurile propuse vizează 3 sub-zone ale Cartierului Odăi (Zona A- Școlii, Matei Basarab; Zona B – Grivița, 1 Mai, Nichita Stănescu, Marin Sorescu și Zona C – Marin Preda, I.G. Duca, Libertății) iar pentru fiecare zonă individuală au fost propuse mai multe scenarii alternative.

În cele ce urmează vă rugăm ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării acestui anunț să vă exprimați opinia dumneavoastră cu privire la scenariile propuse, cu scopul identificării alternativelor preferate de către rezidenți, ce urmează a fi implementate în perioada următoare.


ZONA A

Introducere de sensuri unice de circulatie in Zona A - str Scolii - Strada Matei Basarab  

VARIANTA 1 - număr total voturi 180

VARIANTA 2 - număr total voturi 83

 

ZONA B

Introducere de sensuri unice de circulatie in Zona B - Str 1 Mai- Str. Nichita Stanescu-Str.Marin Sorescu

VARIANTA 1 - număr total voturi 103

VARIANTA 2 - număr total voturi 50

VARIANTA 3 - număr total voturi 110

 

ZONA C 

Introducere de sensuri unice de circulatie in Zona C  - St. Marin Preda - Str. I.G.Duca - Str. Libertatii  

VARIANTA 1 - număr total voturi 72

VARIANTA 2 - număr total voturi 75

VARIANTA 3 - număr total voturi 116

Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni