Vanzare-cumparare terenuri agricole situate in extravilan afisare oferta de vanzare teren-drept de preemptiune

Documente necesare :
  • cerere tip pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului;
  • oferta de vanzare teren - formular tip;
  • copie B.I./C.I. a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliu in strainatate;
  • copie si original a actului de proprietate asupra terenului care face obiectul vanzarii (dupa caz: contract de vanzare cumparare, contract de donatie, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, certificat de mostenitor, titlu de proprietate, act de partaj voluntar);
  • extras de carte funciara pentru informare emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei;
  • cadastru si intabulare;
  • copia certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea in cazul vanzatorului persoana juridica;
  • in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generala a asociatiilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original precum si o copie a B.I./C.I. a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului persoana fizica cu domiciliu in strainatate;
  • hotararea adunarii generale a asociatiilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original din care sa rezulte acordul cu privire la vanzare bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica;
  • certificat de atestare fiscala emis de primarie.
NOTA:
Documentele sa depun la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primariei Orasului Otopeni.
Cererea se solutioneaza in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii.
Oferta de vanzare se afiseaza la sediul Primariei timp de 30 de zile.
Adeverinta se emite dupa 30 de zile de la afisarea ofertei de vanzare in cazul in care vanzarea este libera.

Sondaj

SONDAJ DE CONSULTARE PUBLICĂ

Studiu de circulaţie in cartierul Ferme
desfăşurat in interval 05.03 - 05.04.2020Meteo

Meteo otopeni

Camere web

Camere web otopeni